Regulamin

Informacje ogólne

 1. Portal ogłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.drobne.grpowiat.pl prowadzony jest przez Gazetę Regionalną Powiat z siedzibą w Nakle n. Notecią, ul. Dąbrowskiego 28

 2. Znak GR Powiat jest własnością firmy Fobit i jest znakiem towarowym prawnie chronionym.

 3. Regulamin określa zasady działania i korzystania z portalu.

 4. GR Powiat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.


Definicja pojęć

 1. Portal: Wszystkie strony internetowe i ich zawartość (teksty, zdjęcia, informacje...).

 2. Wydawca/Właściciel: Administrator portalu - Fobit z siedzibą w Nakle n. Notecią, ul. Dąbrowskiego 28.

 3. Użytkownik: Osoba prawna lub fizyczna zarejestrowana na portalu lub osoba korzystająca z portalu (usług i/lub stron portalu).

 4. Zarejestrowane dane: Wszystkie informacje, materiały, banery reklamujące, rysunki, zdjęcia i teksty, które użytkownicy portalu zapisują / rejestrują na portalu (ogłoszenia, firmy, sklepy internetowe, zdjęcia...).

 5. Usługa portalu / usługi portalu: Umożliwienie Użytkownikowi portalu zapisywania, usuwania i aktualizowania swoich danych rejestracyjnych.


Warunki i zasady dodawania ogłoszeń

 1. Portal internetowy www.drobne.grpowiat.pl umożliwia umieszczanie ogłoszeń:                        a. bezpłatnych - dla fizycznych nie prowadzących działalności zarobkowych b. płatnych - dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Opłata za publikację ogłoszenia będzie pobierana zgodnie z cennikiem.
 3. Płtne ogłoszenia będoą publikowane w najbliższym numerze gazety po uiszczeniu opłaty.
 4. Ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu musi zawierać cenę.
 5. Ogłoszenia będą publikowane tylko w tygodniku GR Powiat.
 6. Ogłoszenia dodane za pośrednictwem portal nie mogą zawierać w polu opis danych teleadresowych, takich jak: numer telefonu, adres strony www, adres e-mail, numer komunikatora internetowego. Dane te należy zamieszczać w wyznaczonych polach formularza przyjmowania ogłoszeń. Redakcja GR Powiat zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia, które nie będzie spełniało powyższych warunków.
 7. Redakcja GR Powiat zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszeń, które są sprzeczne z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, oraz gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem GR Powiat.
 8. Zamieszczane ogłoszenia muszą być zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikowania oraz wyświetlania ogłoszeń, które naruszają te normy prawne.
 9. Niektóre sekcje portalu mogą zawierać treści erotyczne, wulgarne słowa lub dotyczy sprzedaży broni, leków, bądź zawierają inne treści zakazane lub niedostępne dla osób nieletnich. Osoby korzystające z portalu i jego usług i/lub przeglądający strony portalu muszą mieć ukończone 18 lat.
 10. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy publikacji bez podawania przyczyny. Redakcja nie zapewnia także stałego układu graficznego opublikowanego ogłoszenia.
 11. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do przekazywania aktualnych informacji, w szczególności do informowania Użytkownika o stanie jego danych rejestracyjnych w formie e-maila, np. Potwierdzenie rejestracji, Potwierdzenie ogłoszenia, Koniec ważności ogłoszenia itp.
 12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły pracę portalu internetowego www.drobne.grpowiat.pl oraz produkcję i dystrybucję GR Powiat. W przypadku braku publikacji ogłoszenia we wskazanym terminie, zostanie ono zamieszczone w terminie ustalonym z Ogłoszeniodawcą. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.
 13. Wszelkie reklamacje związane z publikowaniem i zamieszczaniem ogłoszeń w portalu oraz GR Powiat rozpatrywanie są przez Redaktora Naczelnego GR Powiat (redakcja@grpowiat.pl lub pod nr telefonu 52-386-51-00).


Polityka prywatności zgodna z RODO

 1. Przy wprowadzaniu danych rejestracyjnych do portalu, Użytkownik jest zobowiązany podać wyłącznie dane wymagane przez administratora (niezbędne do identyfikacji i zaszeregowania danych rejestracyjnych), dane niemające charakteru osobistego oraz niebędące w sprzeczności z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Za treść, rzetelność, legalność, przestrzeganie norm prawnych, prawa autorskie, jakość, działanie i aktualność danych zarejestrowanych jest odpowiedzialny wyłącznie Użytkownik portalu, który dane informacje zarejestrował. Właściciel portalu tylko pośredniczy w kontakcie pomiędzy Użytkownikiem a zainteresowanym produktem / usługą z ogłoszenia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pochodzenie, działanie, jakość, dostawę, odbiór oraz zapłatę za produkt / usługę z ogłoszenia.
 3. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich danych, w przypadku, kiedy ich treść narusza regulamin portalu lub kiedy zawierają treści zabronione, pornograficzne, bezsensowne, niekompletne lub inną niestosowną treść lub są sprzeczne z przepisami prawnymi Unii Europejskiej lub dobrymi obyczajami.
 4. Dodanie ogłoszenia lub zarejestrowanie się Użytkownika na portalu drobne.grpowiat.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, przez Użytkownika, na przechowywanie i przetwarzanie jego danych. Dane te będą przetwarzane w celu publikacji ogłoszeń oraz w celach marketingowych, wyłącznie dla potrzeb GR Powiat. Zarejestrowany Użytkownik posiada prawo stałego wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także może żądać zaprzestania ich wykorzystywania lub usunięcia.
 5. Zapewniamy, że dane osobowe Użytkowników podane podczas dodawania ogłoszenia lub rejestracji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).